Gỗ MDF là gì? Loại gỗ số 1 trong ứng dụng vào đời sống