Cách phân biệt 4 loại gỗ công nghiệp: MFC, MDF, HDF, Gỗ ép